Passive medlemmer


Åsnes Hornmusikk har i mange år hatt en trofast skare av støttemedlemmer. Det er vanligvis om lag 250-300 personer som synes det vi driver med er såpass verdifullt at de ønsker å støtte oss med et større eller mindre pengebeløp hvert år, eller nesten hvert år. Størrelsen på bidragene varierer fra 50 til 1000 kr, og i ett helt spesielt tilfelle var det enda høyere!

Støtten vi mottar er av uvurderlig betydning for å opprettholde det høye aktivitetsnivået vi har. I sum har bidragene fra passive medlemmer betydd om lag like mye som utøver-kontingenten, og vi er selvfølgelig meget takknemlige for at så mange hjelper oss på denne måten. Svært mange av de ”passive” er dessuten av våre mest aktive når det gjelder å møte opp på konserter eller andre opptredener i løpet av året. Slik sett støtter de oss dobbelt opp, og betegnelsen passiv stemmer egentlig ikke så godt, bortsett fra at det ikke innebærer noen som helst forventning om aktivitet.

Hvert år i mai-juni sender vi ut giroblanketter til alle husstander i Åsnes og en god del enkeltpersoner i Våler og Grue med forespørsel om et bidrag, stort eller lite. Og da strømmer bidragene inn, akkurat da vi trenger det mest, i vårknipa. Men det drypper inn bidrag utover hele høsten, og uansett tidspunkt og størrelse, er støtten like velkommen. Alle monner drar.

Den største utgiftsposten vår er lønn og reiseutgifter til dirigenter og instruktører, og uten støtten fra de ”passive” medlemmene kunne vi ikke tilby musikantene så god opplæring som vi nå har klart i mange år. Eller sagt på en annen måte: Vi hadde vært nødt til å øke egenbetalingen så mye at de mange skoleelevene vi har i korpset kanskje ikke ville eller kunne være med oss.

Vil du støtte Åsnes Hornmusikk og ikke har fått giro i posten? Kontakt oss så fikser vi resten.

Evt. overfør et beløp til 1917.20.37529 og merk giroen med "Passivt medlem" og ditt eget navn.

Takk for støtten!

Passive medlemmer